WYŚWIETLACZE LED


  Wyświetlacz pieśni umożliwia wyświetlanie tekstów pieśni lub innych dowolnych informacji (ogłoszenia, intencje mszalne) na tablicach wykonanych w technologii LED (żółte, zielone) posiadających 8 linii po 24 znaki w każdej linii. Sterowanie odbywa się drogą radiową lub przewodową, jednocześnie sterownik może obsługiwać dowolną liczbę tablic LED.


Charakterystyka tablicy LED:
     liczba znaków w lini - 24,
     liczba linii - 8,
     kolory znaków - zielony, żółty,
     wielkość znaków - 60 mm, 90 mm, 120 mm,
     wymiary tablicy:
          mała (znak 60 mm): 1,4 m x 0,8 m,
          średnia (znak 90 mm): 2,1 m x 1,2 m,
          duża (znak 120 mm): 2,6 m x 1,6 m,
     całkowicie płaska obudowa tylko 6 cm!,
     enrgooszczędne zasilanie,
     tryb uśpienia,
     powłoka ekranu: antyrefleksowa, antystatyczna.STEROWNIK WYŚWIETLACZY>>
WYŚWIETLACZE MULTIMEDIALNE>>
GALERIA>>